De Nieuwe Aarde frequenties

Wat zijn De Nieuwe Aarde frequenties?

De Nieuwe Aarde-frequenties (DNA frequenties) bestaan uit 13 remedies, hologrammen, foto’s, edelstenen, room/aura sprays en pianomuziek die elkaar aanvullen en ondersteunen. In de speelse afkorting die we meestal hanteren, komt de vermoedelijke relatie met ons DNA tot uitdrukking. Ze representeren de dertien kern energieën van de verschillende levensfases waar we ons als mens in bevinden. Ze geven aan hoe we hier als individu mee omgaan en ze geven inzicht in waar ons bewustzijn toe in staat is en welke stukken (fases) ondersteuning nodig hebben. Zodoende begeleiden ze de evolutie van ons bewustwordingsproces.

Jouw beleving is de sleutel tot ons evolutieproces – meerdere zienswijzen
Niet alleen jij als persoon bestaat uit energie, ook jouw emoties en uitingen (woorden, gedachten, handelingen) bevatten
trillingsfrequenties. Die uitingen in combinatie met de energie van ons wezen resoneert de hele dag door mee op de energie
van de Aarde. Dat doet niet alleen iets met jou en met de Aarde, maar ook met je omgeving, Wanneer energie niet (meer)
matcht raak je uit balans.

Vaak geldt dat dan ook voor onze omgeving met daarin natuur, mens en dier. Alles wordt constant beïnvloedt door gedrag,
uitspraken, doen en laten. We resoneren mee op elkaars energie en zodoende nemen we ongemerkt of onbedoeld dingen
over. Dat kan wel eens een chagrijnige dag opleveren, of een rot humeur. Logisch natuurlijk. Andersom geldt het natuurlijk
ook, want wanneer je blij bent of enthousiast deelt werkt dat aanstekelijk. Word je gelukkig(er) van. Krijgen we een glimlach
van op ons gezicht. Of de slappe lach. Heerlijk!

Als mens heb je hier invloed op. Op ons humeur, onze acties. Dat kunnen we sturen en bijsturen. Dieren hebben dat niet of
minder. Die zijn overgeleverd. Het is goed om ons daar bewust van te zijn. Net als onze natuur. Wij zijn daar
verantwoordelijk voor. Het is een wisselwerking. Wie goed doet, goed ontmoet. Blijft een zeer waar gezegde. Het geldt voor
alles. Kijk maar eens goed. De wezens om ons heen, alles dat leeft, het zijn spiegels van ons zijn. Wat vertellen ze jou. Wat
voor gedrag laten de mensen, dieren, de natuur, om je heen zien. Is het herkenbaar en prettig wat je ziet, voelt en ervaart?
Of is het tijd voor actie. Ben je je bewust dat het zo werkt? Draai je om de brij heen. Is het wel best zo.. Je hebt alles al?

Soms gebeuren dingen nou eenmaal of alsnog, en leren we ervan. Dat hopen we althans. Je kan er door overvallen worden
natuurlijk. Af en toe is de les of het inzicht dat bij de gebeurtenis hoort nog niet daar of zichtbaar. En wat dan. Bewustzijn- en
worden is een proces dat zich niet laat afdwingen. Tot dat het niet meer anders kan. Dan is het tijd om wakker te worden.
Word je wakker geschud. Durf je dan in te stappen? DNA frequenties kunnen je helpen bij het onder ogen komen, het
doorkrijgen waarom dingen zo zijn of zo gaan. Je mag uit je schuilplaats komen. Het licht opzoeken. Leiderschap tonen.
Daar helpen ze bij. Ze reduceren en kanaliseren angst en emoties die ons vast houden. In blokkades zetten.

Een nieuwe kijk

Een andere benadering van het omgaan met DNA-frequenties is, dat wanneer je merkt dat je met regelmaat vastloopt, je
zou kunnen concluderen dat het moment daar is om op onderzoek uit te gaan. Wanneer synchroniciteit wegvalt, alles
tegenzit en er geen verbetering komt in je staat van zijn wat je ook doet. Doe je niks of juist teveel, dan kan het ‘ergens in
blijven hangen gevoel’ een domino effect teweeg brengen. Hoe merk je dat? Dingen stagneren langzaam en je voelt dat de
rek eruit gaat. Niks komt meer als vanzelf naar je toe, wanneer dat misschien eerst wel het geval was. Je kan je leeg voelen.
Betekenisloos. Denken; is dit het nu?! Je merkt dat zowel je omgeving als jij zelf langzaam maar zeker minder tolerant
wordt. Je kan nergens meer tegen. Input wordt teveel. Kluizenaar gedrag komt ervoor in de plaats. Dit alles kan zich op
meerdere niveaus uiten; fysiek, mentaal, spiritueel, emotioneel. Allemaal lichamen waarin het zich verhoudt. Vaak is het
eerst 1 ding. Daarna volgen klachten elkaar in rap tempo op. De reden hoe dat dan zo is gekomen, is niet meer belangrijk.
Wel hoe je ermee omgaat. DNA-frequenties bieden een leidraad. Laten je voelen wat er nodig is om te evolueren. Te
transformeren. Zodat je weer durft te bewegen, uit je isolement kan komen. Vrij kan ademen. Helderheid creëren.


Waarom is dit aan de hand?

De Aarde is haar trillingsfrequentie aan het verhogen sinds 2012. Daar zou je ongemerkt door uit balans geraakt kunnen
zijn. Haar trillingsfrequentie, versus die van jou. Je loopt tenslotte rond op deze planeet. Dat doet iets met je. Disbalans kan
geleidelijk gaan. Denk maar eens na. Hoe voelde je je in 2012 en de jaren erna tot nu? Is het leven stroperig geworden in
vergelijking met daarvoor? Geen aanwijsbare reden? Misschien klachten ontwikkelt die niet altijd te duiden zijn. Die de
overhand hebben genomen. (Over)gevoelig geworden? Zwaar op de hand? HSP-er? Steeds lastiger om te levellen en
prikkels te weerstaan? Dat zijn voorbeelden die ik zie en hoor in mijn praktijk. Dingen die ik dagelijks mee maak met mijn
cliënten. En zelf ook aan de lijve heb ondervonden, en soms nog. Het is een bijzondere tijd waarin we leven. Een overgang
van een tijdperk maak je niet zomaar mee en gebeurt ook niet van de een op andere dag. Dat doet iets met je. De energie
van de jaren ‘70 is niet meer de energie van nu. Ons gedrag en de maatschappij heeft zich er naadloos op aangepast. Maar
voel je je er goed bij? Lekker bij? Het constant innemen? Nee? Dat is nou precies waar dit over gaat. Over die aanpassing.
Die niet vanzelfsprekend is, of hoeft te zijn. Je hebt echt een keuze. DNA-frequenties balanceren die klachten en die honger.
Allerhande transformatieklachten kunnen ontstaan tijdens een samenspel van trillingsfrequenties waar je (ongemerkt) aan
bloot bent gesteld en wordt gesteld op dagelijkse basis. Als dat niet kan stromen, als die energie zijn weg niet kan vinden,
omdat ze de juiste geleiding niet hebben, dan vormen zich blokkades in het lichaam (of een van de vier lichamen). Daar kun
je klachten door ontwikkelen en vasthouden. Ik deel dit bewust om je uit te dagen eens serieus te voelen hoe het is voor
jou. Toen en nu.

Samenwerken

Door jouw eigen trillingsfrequentie te verhogen en weer te laten samen werken met de frequentie en energie van de Aarde,
ben je beter in staat om te kunnen genieten van (een) lichter leven. Je niet meer mee te laten slepen door trillingen die je
laag in frequentie houden. Om dat te bereiken, is het af en toe nodig om dingen los te laten, te transformeren of anders
doen. Niet altijd makkelijk, maar DNA frequenties kunnen daarbij helpen. Ze zetten ons terug in balans op die punten
waarop we stagneren of blijven hangen. Ze helpen bij het transformeren van de trillingen die ons naar beneden halen.
Langdurig verkeren in boosheid, verdriet, frustratie, jaloezie, argwaan. Ga zo maar door. Door deze emoties kan onze
resonantie niet meer kloppen met de dingen om ons heen. Dan blijf je vastlopen. In kringetjes draaien. Dezelfde lessen op
je pad krijgen. Maar niet snappen waarom het toch iedere keer weer jou overkomt of niet lukt. Dat mag anders. Toch?!
Daarbij, heftige gebeurtenissen in een mensenleven veroorzaken ook rimpelingen die terug in balans gezet mogen worden.
Dingen kunnen je overkomen waardoor je in 1 klap ‘out of sync’ loopt. Kom dan maar eens terug op Aarde. In je lijf. Weer
durven voelen wat er te voelen valt. In alle lichamen. Emotioneel, fysiek, mentaal, spiritueel. Niet makkelijk om terug te
keren. Je bent niet voor niets ‘vertrokken’ uit zelfbescherming. Omdat het teveel was om aan te kunnen. Heel begrijpelijk.
Ben je wel weer zover om te durven voelen, mooi om dan eens te ervaren of DNA frequenties jouw proces kunnen
ondersteunen, begeleiden en verzachten. Je bedding weer terug vinden. Opnieuw basis gaan ervaren. Dat is wat ze ook
doen en brengen. Op ieders eigen niveau. Dat maakt deze frequenties bijzonder. Ze zijn voor en van ons allemaal.
Dit betekent overigens niet dat we moeten vergeven en vergeten en dat is dat. Daar gaat dit niet over. Het gaat erom dat we
ons leven durven te leven, kunnen ademen, ons gedragen voelen, wat er ook gebeurt. Dat je het aan kan en door kan op
een manier die licht is. Vol vertrouwen, altijd. Op het pad dat past bij jouw zielbestemming. Daar schijnt het licht altijd.

Dubbele werkingen

De Nieuwe Aarde-frequenties zijn multidimensionaal. Het is niet alleen wij en onze acties die zorgen voor een bepaalde
energie en trillingsfrequentie. We mogen ons beter gaan beseffen dat ook de Aarde een duit in het zakje doet. Iedere dag
weer. Van haar ontvangen we constant energie. Om ons te helen, in balans te brengen. Maar simpelweg ook omdat haar
zuurstof ons laat leven, ademen. Ons laat voelen waar we uit hangen. Door haar seizoenswisselingen over ons uit te storten.
Het weer of andere natuur elementen te presenteren die - al dan niet gewenst – iets veroorzaken. Van toepassing op al het
leven op deze planeet. Dieren, mensen, maar ook op flora en fauna. Overstromingen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen,
droogte, extreme natheid, storm. Maar ook dat lekkere weer, of die regen, die goed voor de oogst. Water is broodnodig en
water geleidt. Water, daar bestaat de aarde grotendeels uit, net als wij mensen. Ik hoop dat je inmiddels beter begrijpt dat
deze geleiding op orde hoort te wezen voor het beste resultaat. Niets gebeurt voor niets. Alles is perfect op elkaar
afgestemd. Op onze geleiding kunnen we invloed uitoefenen. Dat schept ons beeld en daarmee de wereld waarin we zijn.
Jij, wij, de Aarde. Dat is het samenspel. Daar voelen we fundamenteel iets bij als mens. Het beïnvloedt ons humeur, ons zijn.
Regen op vakantie is minder leuk, maar niet kunnen eten omdat er geen voedsel is door een mislukte oogst, of structureel
nauwelijks of niets te eten hebben door (aanhoudende) droogte is verschrikkelijk. Het vormt ons. Onze mensheid leert
daarvan. Dat heeft gezorgd voor andere culturen, andere regels, andere collectieven. Op verschillende werelddelen is het
nou eenmaal anders zijn. Met een ander klimaat. Maar het blijft natuurlijk wel de Aarde waarop alles plaatsvindt. Jouw
leven. Mijn leven. Ons leven. Is het niet tijd om echt te gaan samen werken? Met elkaar. Voor elkaar. Voor en met de Aarde.

Meer informatie vind je op www.dnafrequenties.com