Schüssler zouten

Wat zijn Schüssler zouten of celzouten?

Dr Wilhelm Schüssler was een Duits homeopathisch arts die ontdekte dat het menselijk lichaam mede gedreven wordt door processen die plaatsvinden op celniveau, zoals het constant in balans brengen van lichaamseigen mineraalzouten. En dat wanneer er een disbalans ontstaat in de mineraalhuishouding, dit vaak terug te voeren is naar fysieke klachten. Fysieke klachten kunnen doorwerken tot op emotioneel niveau en beinvloeden o.a. onze mentale staat van zijn. Zijn we in balans dan regelt het lichaam deze verhoudingen zelf, maar zijn we dat niet dan gebruikt ons lichaam een bepaald mineraalzout sneller op ter compensatie van iets anders. Dit gebeurt vooral wanneer niet (meer) passend gedrag aanhoudt wat uiteindelijk kan leiden tot (lichamelijke) problematiek, al dan niet van terugkerende of periodieke aard.

Na verder onderzoek ontdekte hij dat mineraalzouten tot op celniveau kunnen worden geabsorbeerd. Hierdoor blijkt dat de balans sneller terug keert. Klachten nemen af, of verdwijnen op den duur helemaal.
Door de mineralen te verwrijven tot een potentie die kan worden opgenomen via onze celmembranen worden we in staat gesteld mineralen op te nemen. Daarmee wordt het zelfgenezend vermogen van ons lichaam aangesproken en geactiveerd. Deze procedures worden beschouwd als biochemisch en door deze werking worden Schüssler zouten ook wel celzouten genoemd.

Inmiddels zijn er 34 verschillende celzouten verkrijgbaar om ons welzijn te bevorderen en onze levensprocessen te ondersteunen.

Wanneer en voor wie kunnen celzouten ingezet worden?

Ieder mens, jong en oud, die zichzelf uit balans vindt of niet lekker in z’n vel zit, kan baat hebben bij celzouten. Of je nu kampt met griep, spierpijn, rugpijn, kiespijn, huidklachten of ander lichamelijk ongemak, een juiste mix van celzouten kan verlichting geven en het genezingsproces bevorderen. Ook klachten die emotioneel of mentaal van aard zijn kunnen goed behandeld worden met celzouten. Denk hierbij aan depressie, PMS, burnout, ADHD, overgangsklachten, of andere emoties die de overhand nemen in het dagelijkse leven en daardoor ons functioneren belemmeren. Onverwerkt verdriet, jaloezie, angsten en woede zijn hier, onder andere, voorbeelden van. Tevens zijn de verschillende mineraalverstoringen goed waarneembaar in het gezicht. Kenmerken als couperose, overhangende oogleden, rimpels, vouwen, wallen, als ook rimpelloze en opgeblazen gezichten, zijn allemaal terug te leiden naar een disbalans in de mineraalhuishouding met navenante klachten. Niet alleen voor ongemakken kunnen celzouten worden ingezet, ook voor het begeleiden en bevorderen van spirituele processen zijn celzouten een geweldige aanvulling. Ze geven inzicht en verlichting waar nodig en helpen om het bewustzijnsniveau op een nieuw of ander level te krijgen.

In de praktijk

Wanneer je eenmaal aan de slag gaat met celzouten, dan kom je er gaandeweg achter dat dingen hand in hand gaan en er maar weinig op zichzelf staat. Ik heb ontdekt dat onze verschillende lichamen, (emotioneel, fysiek, mentaal spiritueel)  nauw met elkaar samenhangen. Wanneer disbalans aan de oppervlakte komt, dan kan dit vaak worden teruggevoerd naar andere klachten waar men zichzelf niet of nog niet helemaal bewust van was. Dit kan bijdragen aan de start van een interessant en prachtig proces, waarbij de cliënt zichzelf beter leert kennen en voorts gaat begrijpen dat zijn of haar leven een spiegel is die een helder beeld geeft wanneer je echt durft te kijken. Je gaat merken dat je met de celzouten als het ware een pad loopt waarop je dingen tegenkomt die in verbinding staan met het leven dat je leidt of hebt geleid tot nu toe. En dat dit alles in samenhang is met het door jouw geschetste klachtenbeeld.

Door deze verbindingen uit te leggen aan de client, ben ik als coach in staat om een totaalplaatje te schetsen omdat we samen een proces in gang zetten, zowel lichamelijk als geestelijk. Dit betekent dat regelmatig contact en bijsturen waar nodig, essentieel is voor een goede samenwerking op alle niveaus. Indien je kiest voor een behandeltraject via mijn praktijk, dan ben je verzekert van deskundige hulp vanuit mijn jarenlange ervaring als docent en coach. Dit biedt, naast het werken aan de levensvraag of klachtenbeeld, tevens inzicht en diepgang. In combinatie met mijn brede kennis van de celzouten, zorgt dat voor een rond en inzichtelijk proces. Van binnen naar buiten en andersom.

Traject en consult

Om het beste resultaat te kunnen bieden aan mijn clienten, werkt mijn praktijk op trajectbasis. Dit betekent dat je meerdere consulten aangaat verspreidt over een langere periode waarbij we op gezette tijden de vinger aan de pols houden. Hierdoor kan het behandelproces tijdig worden bijgestuurd of veranderd.

Soms blijkt dat cliënten graag zelf aan de slag gaan met de celzouten, waardoor het proces dat het lichaam aangaat met de mineralen, halverwege wordt verstoord en niet kan worden afgemaakt. Men is te ongeduldig of vindt dat er niet snel genoeg resultaat wordt geboekt. Vaak blijkt bij doorvragen dat het tegendeel waar is, maar omdat processen zich soms eerst op onbewust niveau manifesteren om vervolgens later pas zichtbaar te worden, is het af en toe lastig waarnemen waar de voortgang zich bevindt.

Dit realiseert men zich meestal niet helemaal of nauwelijks. Tegen die tijd is het lichaam in een ander proces gezet omdat er nieuwe zouten worden ingenomen. Door regelmatig contact te houden met de cliënt, probeer ik alle wijzigingen in overleg te bepalen. Op deze manier kunnen tussentijdse ideeën samen worden besproken, alvorens deze om te zetten tot nieuwe acties. Hierdoor krijgt zowel het fysieke als het emotionele lichaam genoeg tijd om te wennen en kan het proces van herstellen daadwerkelijk beginnen. Om dit proces kracht bij te zetten en goed te kunnen monitoren, vraag ik mijn clienten een dagboekje bij te houden. Hiermee worden ontwikkelingen beter zichtbaar, iets dat voor beide partijen prettig werkt. Verder laat het zien dat er vooruitgang kan zitten op stukken, waar je je meestal eerst niet zo bewust van was, maar een enorme toevoeging blijken binnen het proces.

Schüssler zouten van Pflüger zijn verkrijgbaar via verschillende internetsites, reformwinkels en via mijn praktijk.
Tijdens een coaching traject, cursus of workshop kun je de celzouten kopen in een kleine hoeveelheid zodat je niet meteen naar de winkel hoeft te rennen. Op deze manier kunnen we eerst goed bekijken en voelen of het mengsel klopt, voordat je overgaat op de aanschaf van grotere hoeveelheden.

Meer informatie over celzouten vind je op www.celzouten.nl